Table of Contents Table of Contents
Previous Page  14 / 490 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 490 Next Page
Page Background

P • S T O N S E G M A N T • P L E R •

Tepe ve Kompresyon Segmanlar•

R

Dikdörtgen Segman

ET

Tek Tarafl• Trapez

M

Trapez - Konik Segman

T

Trapez Segman

N

Burunlu S•y•r•c•l• Segman

NM

Burun S•y•r•c•l• Konik Segman

DSF

Çift Pahl• Spiral Yayl• Ya• Kontrol Segman•

D

Çift Pahl• Ya• Kontrol Segman•

3S

Çelik Bantl• VF Yayl• Ya• Kontrol Segman•

Ta• Segmanlar•

Segman Kaplamalar•

Cr

Krom Kaplama

Mo

Molibden Kaplama

P

Fosfatlama

Nit

Nitrit Kaplama

Fe

Ferrokslama

III